Tisztelt Bejelentő!

Ezen a felületen keresztül a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt jelenthet be. A bejelentések fogadásánál első számú kritérium a bejelentő személy személyazonosságának bizalmas jellegének biztosítása, de a bejelentést anonim módon is megteheti. A visszaélés-bejelentési rendszer elsődleges célja az, hogy a Társaság működésének átláthatóságát, szervezetünk elszámoltathatóságát növelje azáltal, hogy a valós vagy vélt jogsértéseket észlelő és jelző személyek megtorlástól való védelmét biztosítja a bejelentés kivizsgálása mellett. Ezen az oldalon új bejelentést tehet és itt tudja a megtett bejelentéseit is nyomon követni.